Política de protecció de dades i drets de imatge AFA Francesc Macià

  • Política de protecció de dades AFA Francesc Macià

 

ET GARANTIM QUE AMB NOSALTRES LES TEVES DADES ESTAN SEGURES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, quan ens contacteu a través del web, del formulari de inscripció, o, a través dels diferents formularis que disposem, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AFA ESCOLA FRANCESC MACIÀ (en endavant, AFA FM). Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar les activitats organitzades i els serveis que oferim des de l’AFA FM en benefici dels socis d’aquesta Associació i l’Escola Francesc Macià. Aquestes dades seran compartides amb altres institucions per a la gestió de les activitats única i exclusivament quan es realitzin conjuntament i servirà només per a informar i gestionar les activitats conjuntes que duem a terme o els serveis que contractem.

L’AFA FM és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu info@afafrancescmacia.cat o bé si ens escriviu a la següent adreça: Carrer Pius XII, 26, 08339 Vilassar de Dalt. Us garantim la confidencialitat de les dades personal, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten.

En contactar a través del nostre web, doneu el consentiment inequívoc i exprés per a què puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits. Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar l’AFA FM amb finalitats informatives dels nostres serveis i activitats així com per facilitar als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.

  • Política de drets de imatge AFA Francesc Macià

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AFA Francesc Macià (en endavant AFA FM) demana permís per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els vostres fills i filles matriculats a l’Escola Francesc Macià on siguin clarament identificables o en activitats de grup.
Que la imatge dels vostres fills/es puguin aparèixer en fotografies/vídeos realitzats durant els serveis o activitats que ofereix l’AFA FM com poden ser tallers, extraescolars, i/o, en aquelles activitats realitzades, organitzades o que hi col·labora l’AFA FM, individualment o conjuntament amb l’Escola Francesc Macià o altres entitats col·laboradores. Seria als següents medis:

 

– Web de l’AFA FM.
– Pàgines xarxes socials AFA FM (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest)
– Blog de l’AFA FM.
– Revistes o publicacions pròpies o de tercers on es faci ressò de la nostres activitats.
– Presentacions digitals relacionades amb els projectes que duem a terme.

 

Us recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei podeu dirigir-vos mitjançant comunicació escrita a L’AFA FM, Ref. Protecció de dades i imatge, al carrer Pius XII, 26 08339 Vilassar de Dalt o bé per correu electrònic a Info@afafrancescmacia.cat