Política de protecció de dades i drets de imatge AFA Francesc Macià

Política de protecció de dades 

 

Et garantim que amb nosaltres les teves dades estan segures

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals 679/2016, també conegut com “GDPR”, us informem que, quan ens contacteu a través del web, del formulari d’inscripció o a través dels diferents formularis de què disposem, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AFA ESCOLA FRANCESC MACIÀ (en endavant, AFA FM). Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar les activitats organitzades i els serveis que oferim des de l’AFA FM en benefici dels socis d’aquesta Associació i l’Escola Francesc Macià. Aquestes dades seran compartides amb altres institucions per a la gestió de les activitats única i exclusivament quan es realitzin conjuntament i servirà només per informar i gestionar les activitats conjuntes que duem a terme o els serveis que contractem.

 

L’AFA FM és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu info@ampafrancescmacia.cat o bé si ens escriviu a la següent adreça: Carrer Pius XII, 26, 08339 Vilassar de Dalt. Us garantim la confidencialitat de les dades personals, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten.

 

En contactar a través del nostre web, doneu el consentiment inequívoc i exprés perquè puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits. Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar l’AFA FM amb finalitats informatives dels nostres serveis i activitats així com per facilitar als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.

 

Política de drets d’imatge AFA Francesc Macià

 

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals i d’imatge n.679/2016, també conegut com a “GDPR”), L’AFA FM sol·licita el vostre consentiment per publicar fotografies i vídeos on aparegueu vosaltres i els vostres fills corresponents a les nostres activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web de l’AFA FM, xarxes socials de l’AFA FM, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de la nostra associació.

 

Les activitats poden ser les següents:

 

  • Activitats extraescolars i casals gestionats per l’AFA FM a través de Naïfar, 7 i Tria o altres entitats.
  • Activitats realitzades conjuntament amb l’Escola Francesc Macià i altres entitats col·laboradores com Naïfar, Ajuntament Vilassar de Dalt, Biblioteca Can Manyer, etc. com tallers, jornades portes obertes, etc.
  • Activitats i tallers lúdico-educatives realitzades per l’AFA FM relacionades amb els projectes que du a terme (hora del conte, gimcanes, tallers, concursos, jornades de treball per al Projecte Patis o altres realitzats a l’Escola, etc)
  • Projectes solidaris promoguts per l’AFA FM o conjuntament amb l’Escola Francesc Macià, Naïfar o entitats col·laboradores.
  • Festa de Nadal, concert de Nadal
  • Festa de benvinguda
  • Festa de final de curs
  • Festes internes
  • Carnestoltes intern o de Vilassar de Dalt o allà on s’inscrigui la comparsa.
  • Muntatges de fotos o vídeos de recull d’activitats AFA FM com a presentació o per difusió de les nostres activiats i serveis.

 

Us recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei podeu dirigir-vos mitjançant comunicació escrita a L’AFA FM, Ref. Protecció de dades i imatge, al carrer Pius XII, 26 08339 Vilassar de Dalt o bé per correu electrònic a Info@afafrancescmacia.cat

 

 

© Copyright 2018 AFA Francesc Macià